Thursday, July 2, 2015

Sầu gửi mùa đông

(thuận nghịch độc)

Đông lạnh tuyết bông trắng phủ đường
Ngõ sau mờ tối đậm hơi sương
Nồng thêm giấc ngủ mơ hoài tím
Muộn nở hoa rơi cánh nhạt hường
Mông quạnh cảnh xưa đêm vọng tưởng
Khuyết mờ trăng nhớ nỗi sầu vương
Đồng xa gió thổi vu vi nhạc
Đông vắng phố buồn mộng viễn phương

Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp
6.2015

1 comment:

  1. Thấy bài thơ trên trang hoạ xong tìm gắn bài vô mà không thấy nên đành đăng mới

    ReplyDelete