Friday, April 15, 2016

TRÊN DÔC CUỘC TÌNH

Sáng Tác: Vũ Thư Nguyên
Hoà âm: Vũ Thế Dũng
Trình bày: Quỳnh Dao

BEAT: BẤM ĐÂY


No comments:

Post a Comment