Friday, January 25, 2019

Túy sầu ca

Thơ: Phương Vy
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bày: Hà Lan Phương

1 comment:

  1. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

    ReplyDelete