Friday, March 25, 2016

CHỜ NHAU
Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Trình bày: Quỳnh Dao
Karafun by: Dĩ Vãng BuồnBEAT - BẤM ĐÂY

No comments:

Post a Comment