Thursday, October 9, 2014

Chờ em bốn mùa

Sáng tác: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Thanh Hiền
Clip: Hà Lan Phương

Trình bầy: Lê Thành


No comments:

Post a Comment