Tuesday, September 18, 2018

Hà Nội ơi tôi đã về

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình bầy: Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment