Friday, May 23, 2014

Hãy Yêu Dù Chỉ Một Lần

Lời: Lâm Hoàng Nghĩa
Nhạc: Võ Công Diên
Hoà âm: Cao Ngọc Dung

Trình bầy: Thùy An


No comments:

Post a Comment