Thursday, June 18, 2015

Sài Gòn Trong Tôi RM

Thơ: Lưu Nguyễn Từ Thức
Phổ nhạc: Mai Tuyết Vân

Trình bầy: Hà Lan Phương


1 comment:

  1. Trần Quỳnh Lưu thân chào Mai Tuyết Vân. Nghe bài hát Sài Gòn Trong Tôi, nhớ Sái Gòn lạ lùng, Cám ơn Tuyết Vân cho nghe ca khúc gởi nhớ một thời. Rất mong đón nhận những ca khúc mới.
    Thân, TQL

    ReplyDelete