Wednesday, March 4, 2015

Thuyền Trăng

Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Đình Nguyên
Trình bày: Thụy Long

1 comment:

  1. Bài tango thật hay qua tiếng hát ấm nồng của Thụy Long. Cảm ơn toàn ban
    [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQK1acoiWTHmGQc_xUAMvWZHwyC7cvmkA7TLTYWLsNjP9p62JGjMg[/img]

    ReplyDelete