Thursday, February 12, 2015

Đêm Tình Nhân

Ngày Valentine lại sắp đến, những cặp tình nhân xin đừng như lời thơ của thi sỹ Khiêu Long khiến một người lạnh lẽo đứng chờ và nhìn các cặp tình nhân khác đang ấm cúng cùng nhau tận hưởng hạnh phúc. Mời các bạn nghe nguyên văn lời thơ Khiêu Long qua trình bầy của Đình Nguyên
Thơ: Khiêu Long
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Dĩ vãng buồn
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Đình Nguyên


No comments:

Post a Comment