Tuesday, October 31, 2017

TRĂNG MỜ TRÊN CHIẾC CẦU TREO

Mời các bạn nghe bản TRĂNG MỜ BÊN CHIẾC CẦU TREO, Nhạc và lời của Giang Thiên Tường, Hòa âm: Đặng Vương Quân, Trình bày: Tâm Thư

No comments:

Post a Comment