Wednesday, June 15, 2016

Dạ Khúc

Bài Nhạc Quỳnh Cuối Cùng (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) 3 ca sĩ hát Hiếu Tâm, Diệu Hiền và Hồng Tước ********** "Đêm khuya dâng sầu, hương thơm hoa quỳnh lắng sâu ..." ********** Hiều Tâm hát, Nguyễn Anh Huy hòa âm, video Vinh Nguyễn:

Diệu Hiền hát, Quang Ngọc hòa âm, video Hoàng Khai Nhan

Hồng Tước hát: https://soundcloud.com/hongtuoc/da-khuc-pham-anh-dung ********** PAD Phạm Anh Dũng ********** http://phamanhdung.wordpress.com

No comments:

Post a Comment