Sunday, August 14, 2016

EM Đi

Thơ: Mạc Phương Đình
nhạc: Vũ Thư Nguyên
hòa âm và trình bày: Vu Hoanh

2 comments: