Sunday, February 5, 2023

LỜI NGUYỆN ƯỚC

 

Con xin quy giới nương về Tịnh Độ

Chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà

Dẫu cho chướng duyên chập chùng giăng bủa

Dẫu cho não phiền sầu ưu tiếc nuối

Dẫu cho khốn nghèo nhọc nhằn năm tháng

Vẫn A Di Đà buộc trên ý niệm

Vẫn A Di Đà vượt phá vô minh

Vẫn A Di Đà giữ vững niềm tin

Cực Lạc Tây Phương, con nguyện sanh về


Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật


Con xin quy giới nương về Tịnh Độ

Chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà

Dẫu cho vô thường ốm đau tật bệnh

Dẫu cho hơi thở tàn suy hấp hối

Dẫu cho xác thân chiều nay xả bỏ

Vẫn A Di Đà buộc trên ý niệm

Vẫn A Di Đà vượt phá vô minh

Vẫn A Di Đà giữ vững niềm tin

Cực Lạc Tây Phương, con nguyện sanh về


Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật


Trường Đinh

UK, sương mù già 2022

Tuesday, December 6, 2022

Tình không dừng lại

Thơ: Nguyễn Khiết Hà
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Đường Hoa

 

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Trên bờ ký ức

Thơ: Lê Hữu Minh Toàn
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Chiêm Bao

Thơ: Hồng Mạc Tô
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Nhật ký sang trang

Thơ: Shinichi Chiaki
Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương