Saturday, November 5, 2016

Gió Từ Tay Mẹ

Thơ: Nguyên Thoại
Nhạc/Hòa âm: Vũ Thế Dũng

Trình bầy: Mây Tím

No comments:

Post a Comment