Tuesday, March 1, 2016

Nỗi Nhớ Sầu RiêngBEAT: http://www.vuthunguyen.com/noi-nho-sau-rieng/

1 comment:

  1. Nhạc Sĩ Vũ Thư Nguyên thật tài tình vì khi nghe tác phẩm Huế của anh tôi nghĩ anh là người Huế, bây giờ nghe tác phẩm này thì lại nghĩ anh người miền Nam nhưng mà lại có nhiều tác phẩm anh viết giọng Bắc rặc. Hỏi tôi anh người miền gì thì đành trả lời "PÓ TAY". Hay quá anh Vũ Thư Nguyên ơi đúng là rặc giọng Nam Bộ và lời Nam Bộ. Bái Phục và:[img]http://www.heroesfallenstudiosinc.org/Thank-you-800x340.jpg[/img]

    ReplyDelete