Thursday, February 12, 2015

Biển Em Và Cánh Tình Hải Âu

Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Trường Đinh
Hòa âm: Quốc Dũng
Trình bày: Bảo Yến

No comments:

Post a Comment