Friday, December 19, 2014

Bài Thơ Đêm Noel

Thơ: Phan Lê Thiện Tài
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment