Sunday, July 12, 2015

Cảm ơn ủng hộ của Ng. Đức & Mai Tuyết Vân

Ban điều hành CLB xin thông báo: Anh chị Ng. Đức & Mai Tuyết Vân đã ủng hộ hiện kim: $100.00 USD. Xin thay mặt toàn thể thành viên CLBTN gửi đến anh chị lòng tri ân và lời chúc bình an.
Ban Điều Hành

No comments:

Post a Comment