Sunday, September 14, 2014

Hà Nội và Em

Đã được Dĩ vãng buồn thực hiện Video clip
Mời thưởng thức qua giọng ca Bảo Yến
Phối âm Quốc Dũng
Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment