Friday, July 17, 2015

Nhớ khuya

(thuận nghịch độc)

Hoa trắng rũ mờ cảnh tối qua
Nguyệt lầu rơi đọng khói sương mà
Trà hương thoảng tiếng say môi miệng
Sắc liễu mơ đàn lặng khúc ca
Tha thiết nỗi buồn tâm lệ oán
Nhạt nhoà đêm lặng bóng dương tà
Nhà bên lửa ngọn lung linh sáng
Xa khuất cảnh khuya nhớ vẫn ta

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 7.2015

No comments:

Post a Comment