Wednesday, July 29, 2015

Những đề nghị đúc kết từ thành viênThứ nhất: Để nâng cao giá trị cũng như sự chính xác của những bài nhạc thành viên post lên trang nhà, anh trưởng câu lạc bộ đưa ra đề nghị và thành quy định phải có music sheet đi kèm. Những MP3 hoặc youtube post không có music sheet sẽ được lấy ra sau 02 ngày (48 tiếng) kể từ lúc post bài. Quy định sẽ chỉ áp dụng kể từ sau ngày ra thông báo nếu được ban điều hành đồng thuận và không ảnh hưởng đến những bài đã post từ trước. Ngoài ra chỉ áp dụng cho những nhạc sĩ thành viên CLB với những tác phẩm sáng tác.

Thứ hai: Một bài nhạc chỉ được post 01 lần cho 01 ca sĩ hát, nếu post lại (RM) thì bỏ bài trước đi, và cũng có nghĩa 01 bài nhạc có 03 hoặc nhiều hơn ca sĩ khác nhau dược post 03 hoặc nhiều lần không trở ngại, mỗi lần cho 01 ca sĩ.

Thứ ba: Để tránh mất thì giờ thâu nhạc ngày thứ bẩy hàng tuần của keyboard lead Trần Quỳnh Lưu, đề nghị
          A- Các ca sĩ cung cấp information gồm: Music sheets, cho biết chủ âm bài nhạc mình hát và nếu có thể được thể điệu và tempo trước 01 tuần có nghĩa tuần này đưa để tuần sau hát. cũng xin lưu ý nhạc sĩ TQL không đàn nếu không có tài liệu để tránh mất quá nhiều thời gian của những người khác
(Hữu Minh đã bỏ về vì không chờ được nhiều lần, Quang Ngọc đã chờ hơn 03 tiếng và cũng không được hát thu)

Tâm tư của Nguyễn Hải: Cùng tất cả các bạn nhạc sĩ và ca sĩ, Cho dù chúng ta chưa là những nhạc sĩ, ca sĩ nổi danh nhưng CLBTN tin chắc những tác phẩm của chúng ta và những trình bầy của Ca sĩ không thua kém gì những tác phẩm âm nhạc đã và đang nổi tiếng. Mong tất cả thực hiện những yêu cầu trên để CLB càng ngày thêm vững mạnh. Riêng các ca sĩ nên có sổ tay ghi chép những information's của những bản nhạc mình thường trình bầy để tránh trở ngại thời gian và để chứng tỏ mình như một ca sĩ chuyên nghịêp.


Ban điều hành    

No comments:

Post a Comment