Monday, October 15, 2018

-CHỈ RIÊNG MÌNH- (DEMO)2018 -NHẠC SĨ JOHN ĐỖ TRƯƠNG -----CHỈ RIÊNG MÌNH---- THƠ -PHỔ NHẠC- JOHN ĐỖ TRƯƠNG- ------------TÁC PHẪM --VIẾT SOẠN -. PHỔ NHẠC - KÍNH TẶNG - 2 CHÁU -VŨ -VÀ- BÃO -CÙNG -CA SĨ KIM LOAN [-CĂN NHÀ NGOẠI Ô ]- THE AUTOMNE 2017 --.PARIS- .FRANCE- TRÂN TRỌNG LỜI CHÀO THÂN ÁI- NHẠC SĨ JOHN ĐỖ TRƯƠNG -------

No comments:

Post a Comment