Monday, April 30, 2018

Có Một Lần


Có mt ln
Ng
ười đến cùng tôi
nh
ư mt tri
xu
t hin
bu
i chiu đông

Có mt ln
Ng
ười đến cùng tôi
nh
ư ngàn ánh sao
soi đêm t
i mt mùng

Có mt ln
tôi đ
ến cùng Người
nh
ư th bước ra
t
vùng bóng ti

Có mt ln
tôi đ
ến cùng Người
nh
ư th tr v
t
gic chiêm bao


Từ Tú Trinh