Monday, December 15, 2014

Đằng sau những nụ cười

Thân mời các bạn lắng nghe một sáng tác của Trần Duy Đức qua tiếng hát HLP
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment