Friday, April 14, 2017

Cõi mộng

Thơ: Vanessa Tran
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Kiên Thanh

Trình bầy: Ca sĩ Thái Hòa

2 comments:

  1. Ca khúc hay quá. Cảm ơn toàn ban đã cho thưởng thức.

    ReplyDelete
  2. Ca khúc hay! giọng Thái Hòa rất truyền cảm.

    [img]https://img.scoop.it/Yw-aKrXNWeIIcV4wfmpn0Dl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9[/img]

    ReplyDelete