Wednesday, May 31, 2017

Tiếng Ru - We Production

Mời các bạn thưởng thức:
Lời: Kiều Mộng Hà & Trần Bảo Như
Nhạc: Trần Bảo Như
Hòa âm: Nguyên Ca

Tiếng hát: Thương Dân

No comments:

Post a Comment