Monday, November 2, 2015

Bỗng dưng chia tay

Lời : Thơ Minh Hồ
Nhạc & hòa âm : Nguyễn Hữu Tân Tiếng hát hung45htqs

No comments:

Post a Comment