Thursday, February 27, 2020

Nơi Thời Gian Ngừng Lại

Ánh trăng loang mơ hồ con sóng
Tiếng nỉ non biển khóc mơ hồ
Tinh không, cổ nguyệt bơ vơ
Vọng âm góc trái, hững hờ gọi tên.

Người phá toái phi thăng một bước
Trời tháng tư lệ đổ tràn mi
Trăng treo đơn bóng thầm thì
Trên đồi gió lạnh còn gì nhân sinh

Hồn đuổi bóng, tuyệt ngàn viễn cổ
Nỗi nhớ nhung chờ đủ bao ngày
Một đêm nhắm mắt xuôi tay
Còn trông giấc mộng nắng mai vừa cười

Đóa hồng nhỏ ngẩn ngơ giữa trời
Đón nắng sớm một thời ngây dại
Phải chăng thời gian dừng lại
Một ngày biển động, phải về nơi đâu?

Triều Âm

(LC@BNS 200228)

Wednesday, February 19, 2020

Chiều Thương Gởi

- áo tím bay về đâu mà niềm nhớ hanh hao gầy...

chiều thương sẽ về đâu
khi áng mây ưu sầu
trải xuống đời lá rũ
còn đẫm ướt dòng ngâu

mênh mang đóa hoa vàng
tìm nẻo về thu sang
rơi hoài theo chiều vắng
nỗi buồn dài thênh thang

từng dấu bước tha hương
mong tìm lại yêu thương
trái tim còn nhịp thở
bên nắng chiều quê hương

tháng ngày cánh chim bay
đã bao mùa nắng phai
chợt về đôi lệ mỏng
mờ nhòa trên mắt cay

hình bóng quê mẹ già
dưới hoàng hôn chia xa
khói sương mờ dĩ vãng
đan sầu trên lá hoa

chiều một mình lang thang
bước lên dốc ngỡ ngàng
mênh mang ngày xưa ấy
khép vào lòng chứa chan

người đã về hay chưa
ai hỏi tìm cơn mưa
khi tuổi vàng mây trắng
trên tóc sầu xa xưa

chiều xuống đời bơ vơ
gõ nhịp buồn trong mơ
dưới khung trời giá lạnh
riêng bóng mình chơi vơi

Trường Đinh
UK, sương mù già 2020Tuesday, February 11, 2020

Nhịp bước chân Valse

Nhạc và lời: Nguyễn Hải
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Sunday, February 9, 2020

Lục bát bẩy haiNhò p Böôùc chaân Valses
Toâi yeâu vuõ ñieäu nhaïc Valse
Nhö yeâu töøng khuùc hoø khoan nhòp nhaøng
Em ñi chaân böôùc dòu daøng
Cho toâi meâ khuùc nhaïc vaøng yeâu ñöông

OÂi ñieäu nhaïc quaù du döông
Ñöa toâi ñeán ñænh thieân ñöôøng aùi aân
Ñeâ meâ vuõ khuùc theo vaàn
Nhòp chaân em böôùc nhòp loøng toâi theo

Hoàân xuoâi theo daùng yeâu kieàu
Toâi xin nghìn tieáng myõ mieàu yeâu em
Ñeâm nay thaät tuyeät tieáng ñeâm
Tieáng chaân em daãm ñaûo ñieân ñieäu tình

Toâi say vuõ ñieäu daäp dình
Neân tim toâi cuõng thaäp thình vôùi valse
Yeâu em toâi vieát nhaïc vaøng
Vaøng nhö con tuoåi muoän maøng baåy hai


luïc baùt baåy hai

Tuesday, February 4, 2020

Có còn đợi nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Thực hiện: Nguyễn Hải / Hình ảnh Internet
Trình bày: Hà Lan Phương

Lời Cảm Tạ -( Em Là Mùa Xuân)

Thay mặt anh Hà Nhật Linh - Nhật Vũ xin gởi cám ơn đến Già nhị, Thi Ca Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh
và Hoàng Lan đã ghé nghe bài hát Em Là Mùa Xuân và ghi lại dòng cảm nhận thật đẹp thân gần...
...Chúc tất cả có một Mùa Xuân thật tươi đẹp như ý...<br><br>

Nhật Vũ<br>
TX Jan-04-2020<br>
PS: Gìa Nhị ơi...NV vẫn gập trở ngại khi viết Cmt...