Friday, November 3, 2017

Pleike, tháng 3-1974

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm Keyboard: Nguyễn Hải

Diễn ngâm / hát: Hà Lan Phương

1 comment:

  1. Chị Phương nhiều tài quá.
    Thật xứng với Anh Hải của em.

    ReplyDelete