Tuesday, April 12, 2016

Tình Muộn

Hân hạnh giới thiệu tác phẩm:
Thơ: Quách Như Mộng (Bút nhóm Vườn Hoa Thơ Duyên)
Nhạc: Đỗ Hải
Hoà âm: Đỗ Hải

Trình bầy: Ngọc Mỹ

No comments:

Post a Comment