Saturday, August 12, 2017

Ngồi cùng em

Nhạc: Trần Bảo Như
Thơ: Vũ Đông Hà
Hòa âm: Nguyên Ca

Trình bày: Mê Linh

No comments:

Post a Comment