Sunday, January 18, 2015

Ghét Ghê

Thơ: Trần Lan Chi
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt
Clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment