Wednesday, November 12, 2014

Gọi biển

Thơ: Phan Dình Ngọc Cẩm
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt
Clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Đình Nguyên


No comments:

Post a Comment