Friday, January 22, 2021

Saturday, January 9, 2021

Viết Cho Rocky

Viết cho Rocky 

Tuyết vương đỉnh núi, sầu đong mãi
Rocky Mountain, nỗi nhớ thương
Chừng như niệm xưa vừa thức dậy
Mằn mặn đầu môi, phải giọt sương? 

Phương Đông nắng ấm, ngày trở lại
Trả đỉnh cô phong trắng tuyết sầu
Sớm nghe như gió lùa khung cửa
Hồn đã đi rồi, lạc về đâu.

Một khung cửa khóa nơi nhà nguyện 
Phảng phất mơ hồ dáng gầy hao
Đầu ai đang cúi, cầm chuỗi hạt 
Quay mặt chỉ còn Chúa trên cao. 

Một mùa đông ấy, tim băng giá
Thổn thức Rocky, đỉnh núi buồn
Một mảnh tình ơi, treo tang trắng
Gió thổi lạnh lùng, phố còn tôi. 

Ngũ Đại Hồ mùa này băng phiếm mỏng
Giấu mãi nghìn năm bóng một người
Ottawa mùa thu đà phai sắc
Nhánh khổ trơ hồn Phố Gió ơi...

Phải chăng ai đang phép phù thủy 
Phong ấn cuộc tình dãy Rocky
Nhốt trọn một linh hồn trong tay Chúa
Nên gió mãi sầu tuyết mãi truy...

Châu Nguyễn (Con Ma Nhỏ)
MCS2101101E

Monday, January 4, 2021