Sunday, February 28, 2016

Cung Phím Buồn

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment