Tuesday, February 4, 2020

Có còn đợi nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Thực hiện: Nguyễn Hải / Hình ảnh Internet
Trình bày: Hà Lan Phương

1 comment:

  1. Cảm ơn Nữ ca nhạc sĩ Hà Lan Phương, bài nhạc nghe thật thích

    ReplyDelete