Monday, June 29, 2015

Kiếp vô thường

Lời : Thơ Minh Hồ & Minh Hồ Đào
Nhạc & hòa âm: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Tiếng hát: Hà Lan Phương
Video clip: Minh Hồ & Minh Hồ Đào

No comments:

Post a Comment