Friday, July 24, 2015

Bạn Tôi Đâu

Bạn Tôi Đâu 

Tôi trở về phố cũ 
Cảnh đó nhưng người đâu 
Ngày đi tuổi thanh xuân 
Ngày về tóc phai màu 
Đã bao năm rồi nhỉ 
Ghế đá vẫn còn đây 
Vẫn hàng cây rập bóng 
Chân lối về bơ vơ 
Đâu bóng dáng năm xưa 
Thương biết mấy cho vừa 
Giòng sông đầy kỷ niệm 
Nỗi niềm sóng đong đưa 
Tôi về mùa Hạ trắng 
Bóng đổ dài lê thê 
Nghe âm vang não nề 
Tiếng ve sầu than thở 
Tìm người biết tìm đâu 
Tìm trong nắng phai màu 
Tìm người khu chợ cũ 
Nhưng chẳng thấy người đâu 
Giả thử ta gặp nhau 
Nhận ra nhau không nhỉ 
Tôi tóc xanh bạc màu 
Anh lưng còng răng rụng 

Nhật Vũ 

Texas June 06, 2000 

No comments:

Post a Comment