Thursday, July 30, 2015

Quán Gió

Trăng vất vưởng, nằm bơ vơ quán gió,
Dế ru buồn, đêm ngủ dật dờ khua.
Dốc chiêm bao hồn thênh thang bỏ ngỏ
Đêm vi vu xao động mảnh tình xưa.

Em ngồi đó nghe sầu thương trĩu nặng,
Con sông dài ẻo lả cựa mình trôi,
Chiếc cầu đêm nhìn trăng soi vằng vặc,
Gọi mùa xuân lần lượt én về thôi.

Thơ em viết chìm trong mơ tan nát,
Chữ đục ngầu xoáy nhẹ giữa thinh không,
Vùng địa đàng xin cho vào quên lãng,
Nhạc chơi vơi bên quán gió cầu sương.

Dốc chiêm bao hồn thênh thang bỏ ngỏ,
Dế ru buồn đêm ngủ dật dờ khua.
Trăng vất vưởng nằm cô đơn quán gió,
Đêm vi vu xao động mảnh tình xưa.

Linh Đắc

No comments:

Post a Comment