Friday, February 10, 2017

Người Còn Đợi Không?


Thơ: Phan Mạnh thu
Nhạc: Ngô Càn Chiếu
Trình bày: Thúy An
Hòa âm: Đỗ Hải

NGƯỜI CÒN ĐỢI KHÔNG?

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Một áng mây xa mãi phiêu bồng
Đàn xưa lỡ nhịp sầu mấy khúc
Tiếng hát rơi buồn giữa mênh mông.

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Hay lạnh vườn xưa gió buông chùng
Tôi đi bỏ lại mùa thay lá
Một sớm vàng thu lúa trổ đòng.

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Ngày vãn trên sông xót má hồng
Đã phai ánh mắt hồ thu ấy
Sương khói mờ giăng nét mi cong.

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Cùng ngắm cò bay trắng cánh đồng
Tóc dài một thuở - rồi cũng ngắn
Nỗi nhớ bay về neo bến sông.

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Một cánh chim xa khuất muôn trùng
Mỗi bận gió thu lùa qua cửa
Lòng lại đầy vơi những rêu phong.

Tôi về - người còn đợi tôi không?

PHAN MẠNH THU 1/2012