Tuesday, January 22, 2019

Ở trọ

Thơ: Lê Văn Hiếu
Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

3 comments:

  1. Bài thơ hay quá! Chị Hà Lan Phương hát nghe mà thấm thân phận thi sĩ ở cõi trọ trần gian này. Cám ơn thi sĩ Lê Văn Hiếu, chị Hà Lan Phương và anh Nguyễn Hải đã đưa tác phẩm tuyệt vời này đến với mọi người

    ReplyDelete
  2. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

    ReplyDelete