Tuesday, June 19, 2018

NHỮNG GIÂY PHÚT CDNVTN cs ĐỊNH CƯ HOA KỲ THẬP NIÊN 1975- SAU HƠN 4 THẬP NIÊN QUA - NHÌN LẠI TỘI ÁC csVN ? 1954 -1968- 1972 -1973 -1975- 1990- 2018- 2020 ?, VÀ 99 NĂM VỀ SAU- SẼ RA SAO- 90 TRIỆU CÔNG DÂN VN ĐI VỀ ĐÂU ? LA VRAIE VIE ( 2 )THƠ- PHỔ NHẠC- CHUYỂN PHÁP -VÀ ANH NGỮ - CỘNH HOÀ PHÁP VÀ HOA KỲ -.JOHN ĐỖ TRƯƠNG -THẬP NIÊN 1975--

1 comment:

  1. ghé thăm anh Đỗ Trương. chiều vui và sức khỏe...

    ReplyDelete