Tuesday, October 14, 2014

Thơ: Nhiều tác giả:"Lời Biển Vọng"

Video clip: Bác TừPhổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment