Monday, December 16, 2019

Ta Còn Nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

1 comment:

  1. thơ thương. nhạc thương. tiếng hát thương.
    những phím tình dấu ái. rất đẹp nghệ thuật nhiều.
    cảm ơn các anh chị nghệ sĩ tính. chiều Crimbo vui ấm lửa gia đình...

    ReplyDelete