Thursday, June 30, 2016

Giọt Sầu "Bài thơ cuối cùng của tháng năm"

Mời thưởng thức độc tấu Piano

Music by : Nguyen Hai and Ha Lam Phuong

Lyrics by : Vanessa Tram
Arranged and Performed by : Gerry Pucci

No comments:

Post a Comment