Monday, July 22, 2019

TIẾC THU


Thơ: Phan Mạnh Thu 
Nhạc: Đỗ Xuân Khẩn 
Hòa âm: Hồng Biển 
Tiếng hát: Đăng Khoa & Tố MyNo comments:

Post a Comment