Monday, October 24, 2022

Gần nửa trăm năm dài theo nỗi nhớ

 

Thơ: Trung Chính Hồ
Phổ nhạc & Hát: Nguyễn Hải
Hình ảnh Internet

No comments:

Post a Comment