Sunday, July 5, 2015

Giọt buồn tháng năm

Giọt buồn rơi ướt không gian
Ngoài kia phố vắng hoang tàn lá rơi
Cơn mê vừa thức chơi vơi
Thấy trăng lẻ bóng cuối trời xa xăm

Lầu tây sương khói lạnh căm
Chăn đơn gối chiếc âm thầm nhớ ai
Nơi đâu giọt lệ vừa hay
Thấm đầy môi miệng đủ cay xé lòng

Mấy mươi năm vẫn hoài mong
Bước chân lữ khách mà không thấy về
Phương trời biền biệt sơn khê
Người đi kẻ ở buồn tê tái hồn

Còn đây hai chữ sắt son
Giữ gìn trọn kiếp đá mòn chẳng phai
Thời gian dù có lâu dài
Thủy chung vẹn vẻ nghìn sau vẫn còn

Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp
7.2015

No comments:

Post a Comment