Thursday, March 24, 2016

ƠN TRỜI

Sáng tác & Trình bày: Nhật Vũ
Hòa âm: Garage Band

Tôi đang tập tễnh luyện ngón ..."TRANH_SÁO_BẦU"...trên  Garage Band...Nên sẵn đà 
làm lại hòa âm bài Thánh Ca ...ƠN TRỜI…Xin được chia sẻ cùng mọi người…Thân chúc mọi người được Chúa ban tràn đầy ân sủng trong Tuần Thánh này…
………………….
Ca Từ

Ngước mắt trông lên chín tầng Trời
Con tạ ơn Chúa - Chúa ơi
Bao nhiêu ân sủng , bao nhiêu hồng phúc
Và chén cơm con ăn...Cũng là phúc lộc của Trời....

Từ thuở ấu thơ- Chúa đã ban cho con nụ cườii
Người ban ơn phước cuộc đời vui
Quanh năm cui sống- yêu mình và yêu người
Chúa đoái thương con nên sinh xuống thế gian

Con dâng Chúa cả cuộc đời
Kể cả khi buồn lẫn lúc vui
Con xin ký thác trong tay Chúa
Như hoa đồng nội kia mãi xinh tươi...

Rồi đây rong ruổi trên đường đời
Gập ghềnh, khúc khuỷu khắp nơi nơi
Con xin ơn ...Chúa thương dìu dắt
Qua khỏi cám dỗ của cuộc đời

Bao lần con lỗi phạm tới Người
Bao lần con tái phạm... chẳng hề thôi
Chúa vẫn giang tay ơn cứu độ
Chúa nhân từ khoan dung
Chúa ban ơn thứ tha...

Xin tạ... ơn - Con xin tạ ơn - Con xin tạ... ơn Ngài ./.

Nhật Vũ
TX Feb- 19-2016

GHI CHÚ: 
DOWNLOAD Bản ký âm và Nhạc Nền tại đây:


No comments:

Post a Comment